HU RO EN
Homoród-mente Népviseletben!

Homoród-mente Népviseletben!

Lövéte és Oklánd után 2016-ban a két Homoród forrásvidékén fekvő Kápolnásfalu volt a házigazdája a III. Homoród-mente Népviseletben rendezvénynek.

A szervezők az érkező vendégeket és a népviseletbe öltözött résztvevő csoportokat kürtőskaláccsal és pálinkával várták. Az érdeklődők meglátogathatták a község tájházát és belelapozhattak a második alkalommal napvilágot látott Homoród-mente című alkalmi lapba is, amelynek anyagát Mihály János történész, a rendezvény ötletgazdája gyűjtötte össze.

Zsúfolásig megtelt templomban zajlott az az ökumenikus istentisztelet Lövétén, amelyen a meghívottak, a helyi hívek és érdeklődők, illetve a környéken szolgáló római katolikus, unitárius és református lelkészek népes csoportja vett részt.

A templomból a Népházba vonult át a száz főt jóval meghaladó, népi viseletbe öltözött vendégsereg, amely a később érkező meghívottakkal, világi és egyházi méltóságokkal immár egy minikonferencián vett részt, ahol szakemberek ismertették egyebek közt az udvarhelyszéki népviseletet. A rendezvény fénypontja a viseletek színpadon történő bemutatása volt.

Minden település maga sorolta fel és szemléltette „működés közben" a különböző ruhadarabokat, a díszítőmotívumokat, igyekezve, hogy minden típust, minden korosztályi öltözéket bemutassanak. Ezt követően lövétei viseletben fényképezett embereket ábrázoló fotográfiákból készült kiállítást tekinthettek meg a jelenlévők - ez is Mihály János kitartó gyűjtőmunkájának eredménye -, majd a tájház udvarára tervezett rövid táncmulatság helyett sátorban nótáztak a vendégek.

Örvendetes, hogy a meghívott huszonöt település mindegyike elfogadta a meghívást, és huszonhárom helység képviseltette is magát a seregszemlén.

(A 2017-es programajánlat hamarosan várható!)

Jövőben is szeretettel fogadjuk!

Homoród-mente Népviseletben!
Homoród-mente Népviseletben!
Kulcsszavak:   

Homoród-mente Népviseletben, erdélyi programok, Székelyföld, ünnepség, rendezvény, hagyomány, népviselet, fesztivál, vidéki turizmus, programturizmus, szabadtéri programok