Székelyderzs - A Székelyderzsi Unitárius Vártemplom!

Székelyderzs - A Székelyderzsi Unitárius Vártemplom!
székelyderzs, csillagtúra
székelyderzs, programok
székelyderzs, turizmus, csillagtúra
világörökség, székelyderzs, turizmus
a székelyderzsi templomtorony
székelyderzs, templom, turizmus
székelyderzs, világörökség, turizmus
székelyderzs, programok, látványosság
történelem, székelyderzs, látnivalók
múzeum, székelyderzs, turizmus
székelyderzs, turizmus, programok
székelyderzs, unitárius vártemplom
székelyderzs, hagyomány, turizmus
erdélyi turizmus, székelyderzs
hagyomány, székelyderzs, erdély
székelyderzs, programok, ajánló
székelyderzs, turizmus, szállás
székelyderzs, vakáció, világörökség
unitárius vártemplom, székelyderzs
székelyderzs, vártemplom, turizmus
székelyderzs, műemlék, turizmus
róvás írás, erdély, székelyderzs
székelyderzs, unitárius templom
székelyderzs, történelem, turizmus
székelyderzs, csillagtúra ajánlat
székelyderzs, turizmus, látogatás
erdélyi látványosságok, turizmus
székelyderzs, program ajánlatok
világörökség, székelyderzs, túra
székelyderzs, templom, orgonakarzat
Székelyderzs - A Székelyderzsi Unitárius Vártemplom!
székelyderzs, csillagtúra
székelyderzs, programok
székelyderzs, turizmus, csillagtúra
világörökség, székelyderzs, turizmus
a székelyderzsi templomtorony
székelyderzs, templom, turizmus
székelyderzs, világörökség, turizmus
székelyderzs, programok, látványosság
történelem, székelyderzs, látnivalók
múzeum, székelyderzs, turizmus
székelyderzs, turizmus, programok
székelyderzs, unitárius vártemplom
székelyderzs, hagyomány, turizmus
erdélyi turizmus, székelyderzs
hagyomány, székelyderzs, erdély
székelyderzs, programok, ajánló
székelyderzs, turizmus, szállás
székelyderzs, vakáció, világörökség
unitárius vártemplom, székelyderzs
székelyderzs, vártemplom, turizmus
székelyderzs, műemlék, turizmus
róvás írás, erdély, székelyderzs
székelyderzs, unitárius templom
székelyderzs, történelem, turizmus
székelyderzs, csillagtúra ajánlat
székelyderzs, turizmus, látogatás
erdélyi látványosságok, turizmus
székelyderzs, program ajánlatok
világörökség, székelyderzs, túra
székelyderzs, templom, orgonakarzat

Székelyderzs - A Székelyderzsi Unitárius Vártemplom!

Székelyderzs
Dimbes-dombos vidéken vezet az út a Kányádi-kapuhoz, ahonnan megpillantható a székelyderzsi templomtorony. A négy égtájról odasereglõ turisták a világörökség részét képezõ „szalonnás templomot” fedezik fel leghamarabb, megkóstolhatják a bástya hűvösében õrzött kaszás eledelt, ihatnak friss kútvizet, házi tejet. Akit megkínálnak egy karéj házikenyérrel a takaros porták jó gazdái, sokadmagával tér vissza.

Székelyderzs eredete
Neve IV. (Kun) László király egyik adománylevelébõl ismert, Ders-ként írva, az 1334-es pápai tizedjegyzékben Ers a neve, 1425-ben szintén Ders néven említik, 1760-ban a Székely Derzs nevet használják. A Petky, Kornis, Apafi Bethlen, Báthori, Sárdi és több más családnak is volt érdekeltsége Derzsben. A Petky-család Derzsi elõnevet viselõ ágával összefonódik a település története: a 17. század elején újjáépítették a leégett templomot, harangokat és az egyházközség számára kegytárgyakat adományoztak.
Hargita megye délnyugati csücskében Brassó és Maros megye határán, az úgynevezett Viharsarokban található. 1992-tõl a szomszédos Székelymuzsnával alkot községet. A 2002-es népszámláskor 751-en laktak a Derzsben.

A Székelyderzsi Unitárius Vártemplom!

2006-ban a vártemplom az egyetlen olyan romániai magyar mûemlék, amely az UNESCO világörökség kincsének a része.
A vártemplom három egységbõl áll: torony, várkerítés és a templom. A monumentális építészeti látvány mellett a vártemplom különlegességeihez tartozik a világon egyedülálló élõ örökség, a rovásírásos emlék és a XV. századból származó falképek, köztük szent László királyunk legenda-ábrázolása.

A torony
A várfalhoz képest a torony ferde elhelyezkedésébõl feltételezhetõ, hogy egykor egy görbe alaprajzú védõfal vehette körbe a templomot. A torony magassága ma 38 méter. Eredeti magasságát 1866-ban emelték meg 10 méterrel.
Szalonna és sonkatárolás a bástyákban
A várfal belsõ oldalán egykor körfolyosó (gyilokjáró) futott körbe, amelyeken közlekedve védeni lehetett az erõdöt a támadókkal szemben. Ezeket 1788-ban bontották le, mert a templom elveszítette a védelmi jellegét. Félnyeregtetõs színeket építettek, ahová a falu lakói elhelyezhették ingóságaikat (kelengyésláda, szerszámok), a beköltöztetett hombárokban, szuszékokban gabonakészletét tarthatta. A bástyákat szalonna és füstölt hús tárolására tették alkalmassá.. A több mint kétszáz éves hagyományt a falu lakossága ma is élõ örökségként õrzi. Élõ hagyományként a köréje épülõ szokásrenddel a világon egyedülálló látványosság.

Gabonatárolás hombárakban
Gabonamérõ vékások (20 liter), félvékások (10 liter), negyedvékások (5 liter) magyar királyi pecséttel hitelesítve.

A vártemplom kútja
Különlegesség még a várfal délnyugati sarkában levõ védelmi kút, amelyhez a településnek vallási hagyománya is kötõdik. Évszázadok óta elõírás, hogy kizárólag csak ennek a kútnak a vizével szabad keresztelni. A vize tiszta, iható.

Templombelsõ
A templom építése különbözõ idõszakokban történt: A szentély részét (ahol az orgona van) az 1200-as években, a templomrészt az 1400-as években, a várfalat és a bástyákat az 1500-as években építették. A templom tetején látható védelmi emelet a lõrésekkel és a szuroköntõkkel 1605 - Basta Erdély-dúlása után épült Petky János költségén.

A templomban található fapadokat 1790-ben állították fel, és azokat fizetés arányában osztották ki a családoknak, azzal a kikötéssel, hogy minden családtag csak az õ családjának padjába ülhet.

Szószék
A templom szószékét mûvészi faragású és diszítésû, festett korona ékesíti, amely 1759-ben készült. Bartha Mihály és neje Dénes Judit készíttette. Felirata: "Kiálts teljes torokkal, mint a tormbita".

Úrasztala
A templompiac közepén álló úrasztala szintén festett, 1867-ben készült.

A harangok
1871-ig csak szent György napjától Szent Mihály napjáig volt hallható a déli harangszó. 1871-tõl napjában háromszor harangoznak: reggel, délben, este. A napi harangozáson kívül külön harangozás van szertartások alkalmával és "nagy idõ" esetén. A toronyban található nagy harangot Petky János öntette Derzsben 1607-ben.
A Petky által öntetett nagyharang mellé a feljegyzések szerint 1674-ben az egyházközség egy kisharangot öntetett, amelyet az I. világháborúban hadicélokra elkoboztak. A jelenlegi kisharangot 1923-ban közadakozásból öntette az egyházközség.

A rovásírásos emlék
Az 1929-ben végzett javítási munkálatok során a kinti, bejárat melletti befalazott ablak kibontásakor) került elõ egy rovásírást tartalmazó tégla. Keletkezési ideje egyelõre bizonytalan. Szakirodalmi ismertetések 1274 - 1431 közötti idõszakra teszik a keletkezését, kiemelve, hogy téglába égetett technika-ként Közép-Európa legrégibb rovásírás emléke.
Nem csak keletkezése, hanem olvasata is vitatott. A fordítási változatok közül a legelfogadottabb: Miklós Derzsi apa-pap.

Az orgona
Az orgonakarzat 1800-ban épült. Akkor készült az elsõ orgona is, amelyet, 1837-ben valamiért kicseréltek a ma is meglévõvel. Az orgona fémsípjait az I. világháború végén kiszedték és hadi célokra használták fel. Teljesen csak 1946-ban, a II. világháború után sikerült rendbe tenni.
A szentélyboltozat faragott zárókövei zárókövei
A szentély boltozatát faragott kövek díszítik. A szószéktól jobbra haladva a papi szék fölött két olyan zárókõ látható, amelyek csúfolódó arcot ábrázolnak. A csúfolódó arcok után az elsõ zárókõn a székelység címere, a másodikon egy címerpajzsban ábrázolt eke, a harmadikon a Petky család címere látható.

A falképek
A templom déli falrészét három falkép borítja.
A bejárattól jobbra az elsõ kép Pál apostol megtérését ábrázolja. A damaszkuszi úton történt eseményt, az utána következõ néhány napot és a megkeresztelkedést egyetlen fényképbe sûríti az alkotómester. A szakállas arcban valószínû, hogy a készítõmester önarcképét tisztelhetjük. A kísérõ katona a zászlójának latin nyelvû feliratából az derül ki, hogy a falkép 1419-ben készült.
A második képen Szent Mihály arkangyal nak egész alakos ábrázolását lehet megtekinteni. Kezében serpenyõs mérleget tart, amelynek felsõ serpenyõjében ördögöket, az alsóban egy imádkozó nõt lehet látni.
A déli falrész harmadik képe töredék, amely három alakot ábrázol, akik fejükön püspöksüveget viselnek, kezükben püspökbotot tartanak. Mûvészettörténeti leírásokban mint püspökszentek rõl lehet olvasni, de úgy is találkozhatunk velük, mint a három bölcs király, akik a kisdedhez zarándokolnak.
Az északi falrészt is három falkép borítja.Az 1720-ban épített karzat alatt egy nõi mártírlegenda töredéke látható. Összekötözött kezû, véres hátú nõket ábrázol, amint egy toronyból lökik ki õket.
A templom északi falrészét teljes egészében a Szent László legenda uralja. Az 1720-ban beépített karzat sajnos szétrombolja az elejét így a legenda elsõ fele, a Kivonulás hiányzik. Az ütközetbõl fennmaradt egy részlet, az utána következõk viszonylag jól láthatók: A Kún üldözése, a Birkózás, a Lefejezés és a legvégén a Pihenési jelenet. A gótikus hálóboltozat gyámkövei helyenként beépülnek a falképszõnyegbe, de összességében nem tudják megtörni sem azt az erõt, amely a falképbõl árad; sem azt az esztétikai élményt, amelyben a magas szintû ábrázolás részesít.

Az északi falrész utolsó ábrázolásáról rosszabb esetben nem esik szó, jobb esetben nincs megnevezése. A szürke ruhás szent jelképeit képírással olvasva Remete Szent Antal ra ismerhetünk, akivel szemközt két vörös ruhába öltözött, glóriát viselõ nõalak áll. Remete Szent Antalról hasonló ábrázolás a szepesszombati római katolikus plébániatemplom 1503-ban készült oltárszárnyán látható Szent Antal megkísértése címmel.

Szalonnakóstolás
A székelyderzsi vártemplom egyik bástyája lehetõséget nyújt önnek, hogy részese legyen a hagyománynak. Megkóstolhatja a vidék ételkülönlegességeit, illetve a bástyákban tárolt szalonnát!
Abban a bástyában étkezhet, amelyet Apafi Mihály fejedelem édesanyja bocsátott a mindenkori székelyderzsi lelkész rendelkezésére!

• tilos a cigarettázás és az italozás a várfalon belül
• kérésre vegetáriánus- és gyermekmenüt is összeállítunk
• kérjük pár nappal elõre bejelentkezni

Székelyderzsi Unitárius Egyházközség, Demeter Sándor Loránd - lelkész

537075 Székelyderzs, Fõ utca 163
tel: OO4-O744 557659
e-mail: segithetek@vipmail.hu
web: http://szekelyderzs.erdely.org


<< Vissza
Kulcsszavak:

székelyderzs, székelyderzsi unittárius vártemplom, világörökség, szalonnás templom, demeter sándor loránd, vendég, derzsi, vártemplom, bástyán levõ napóra, templomvár, vár

cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.