Moldvai csángók napbanézése!

Moldvai csángók napbanézése!
moldvai csángók, napba nézés, programok
pünkösd hajnali napbanézés, turizmus
csíksomlyói zarándoklat, programok
székely vakáció, programok
programok, pünkösd, Erdély
Napkelte-nézés Csíksomlyón
Közös szabadtéri ünneplés
Gyimesi csángók, programok
programok, hagyomány, Székelyföld
napbanézés, programok, Erdély
erdélyi vendégházak, programok
turisztikai látványosság, Csíksomlyó
Székelyföldi programturizmus
foglalás, erdélyi vakáció, turizmus
programok, erdélyi szabadság
Erdélyi programajánló, turizmus
ajánlat, erdélyi szabadság
Székelyföldi vallási turizmus
élmény túra, erdélyi programok
csángó hagyomány
programok, napbanézés, csángók
programok, erdélyi szabadság, turizmus
hétvége, erdélyi programok
Csángó népszokás, programok
szállás közvetítés, erdélyi programok
vendégházak, erdélyi szabadság
Székelyföld, programok, Erdély
A csíksomlyói kegytemplom
szállás, erdélyi utazás, turizmus
üdülés, erdélyi turizmus, programok
Moldvai csángók napbanézése!
moldvai csángók, napba nézés, programok
pünkösd hajnali napbanézés, turizmus
csíksomlyói zarándoklat, programok
székely vakáció, programok
programok, pünkösd, Erdély
Napkelte-nézés Csíksomlyón
Közös szabadtéri ünneplés
Gyimesi csángók, programok
programok, hagyomány, Székelyföld
napbanézés, programok, Erdély
erdélyi vendégházak, programok
turisztikai látványosság, Csíksomlyó
Székelyföldi programturizmus
foglalás, erdélyi vakáció, turizmus
programok, erdélyi szabadság
Erdélyi programajánló, turizmus
ajánlat, erdélyi szabadság
Székelyföldi vallási turizmus
élmény túra, erdélyi programok
csángó hagyomány
programok, napbanézés, csángók
programok, erdélyi szabadság, turizmus
hétvége, erdélyi programok
Csángó népszokás, programok
szállás közvetítés, erdélyi programok
vendégházak, erdélyi szabadság
Székelyföld, programok, Erdély
A csíksomlyói kegytemplom
szállás, erdélyi utazás, turizmus
üdülés, erdélyi turizmus, programok

Moldvai csángók napbanézése!

A moldvai csángók pünkösd hajnali napbanézése a csíksomlyói zarándoklat hagyományos szokásrendjébe illeszkedő rítus. A moldvai csángók hite szerint a Kis-Somlyó hegyének keleti lejtőjén pünkösd hajnalban megláthatják a napban galamb formájában felrepülő Szentlelket, Jézus és Szűz Mária alakját, illetve más szent dolgokat. Az 1980-as évek közepéig a pünkösd hajnali napvárásban jórészt 25-40 fős csángó csoport vett részt. A több településről érkező búcsúsokból összeverődött csoport deák vagy búcsúvezető kíséretében foglalt helyet hajnal előtt a Kis-Somlyó hegyén, ahol énekléssel, imádkozással várták a napfelkeltét. A hagyományos éneklési mód, amelynek során alkalomhoz kötődő magyar énekeket énekeltek (például a Jöjj, Szentlélek Úristen kezdetű éneket), a búcsúvezetők megritkulásával, a moldvai csángókat érő asszimilációs folyamatok és a kultúraváltás következtében a 2000-es évek elején megszűnt, a magyar énekek helyét román énekek vették át (például a Coboară din ceruri o Duhule Sfânt kezdetű éneket).

A csángók rendszerint hajnal előtt kimennek a Salvator kápolnához, ahol hajnalig imádkoznak, beszélgetnek. Körülbelül egy órával a napfelkelte előtt a keleti lejtőn szoktak felsorakozni, ahol hangos énekléssel várják a napfelkeltét. Ezt követően több percen keresztül mereven néznek a napba megfüstölt üvegen, zsebkendőn, fejkendő csücskén, napszemüvegen keresztül. Aki látni vél valamit, az hangosan elmondja tapasztalatát a többieknek, amelyet azok értelmeznek, saját asszociációjukkal dúsítanak.

A moldvai csángók számára a napvárás érzelmi/rituális feltételeinek a keretét a búcsú térbeli és időbeli szerkezetébe való bekapcsolódásuk képezi. A búcsú során számos áldozati jellegű rituális cselekvésre kerül sor. Már a búcsúra való utazás előtti napokban rituális előkészületeket tesznek, például naponta misét hallgatnak, többször végigmondják a rózsafüzért, böjtölnek.

A kialvatlanság, a szokásosnál hiányosabb táplálkozás, az időjárás esetleges viszontagságai a test intenzívebb igénybevételét eredményezik. A Kis-Somlyó hegyének meredek oldalán lévő keresztutat a moldvai csángók csoportjai is végigjárják. Nemcsak nappal, szombaton délután, de többen pünkösd vasárnap napfelkelte előtt, a kora hajnali sötétségben is. A testi nehézségeknek, a fáradtságnak vallásos jelentősége van számukra, áldozati jellegű cselekvés, érdem. Régebben a moldvai csángók is gyalog mentek Csíksomlyóra. Az út egy hétig is eltarthatott. A misék alatt időnként látni lehet, hogy katrincás asszonyok a mise egész ideje alatt térden állnak a mellékoltárok lépcsőjén.

A moldvai csángók a búcsú minden fontosabb helyszínén megjelennek. A legfontosabb helyszín a kegytemplom, ahol a rendszerint pénteken érkező csángók a legtöbb időt töltik. A padokban, az oltárok lépcsőjén, a padlón éjszakáznak, itt helyezik el csomagjaikat és itt is esznek. Részt vesznek a miséken és az éjjel-nappal zajló énekléseken és imádkozásokon. Általában 3-6 főből álló csoportokban foglalnak helyet egymás mellett, a férfiak és a nők külön. Az éjszakai virrasztások alatt legalább egyszer „érintőznek" az oltár fölött lévő kegyszobornál. A magukkal hozott tárgyakat, fejkendőket, zsebkendőket, fényképeket stb. nagy gonddal érintik a szobor lábához és a környezetében lévő tárgyakhoz. A kegyszoborhoz érintett tárgyaknak, vagy a Kis-Somlyó hegyén szedett nyírfaágaknak szentelményi, gyógyító erőt tulajdonítanak. A nyeregben, a Hármas Oltár közelében felállított keresztnél szintén érintőznek, a napfelkelte előtt ezen a helyen is gyülekező csángók.

A keresztútjárást követően a moldvai csángók a hegy tetején lévő két kápolnát látogatják meg. A Salvator kápolna oltárát térden csúszva megkerülik és itt is érintőznek. Szombaton éjszaka a kegytemplomban virrasztanak, de megtörténik, hogy egy-egy zarándokcsoport a Salvator kápolna mellett pokrócokba burkolózva a füvön fekve virraszt. A napbanézést követően a hegyről leereszkedve, a Kis-Somlyó déli oldalán gyógyító erejűnek hitt Jézus tenyere nevű növényt szednek. A növény eredetmondája szerint a Kálvárián a kereszt súlya alatt eleső Krisztus ujjai nyomán nőtt.

A napbanézés rítusa nem minden évben megy végbe azonos módon. Az időjárás változékonysága például nagymértékben kihat lezajlására. Ily módon borús időben a rítus jelentős szerkezeti elemei nem teljesednek ki, elmarad a látomások jelentkezése is. Ez azonban a rítus lezajlásának hagyományos rendjéhez tartozott. Haragszik a Mária!, Szomorú a Szentlélek! Szokták mondani a csángók, ha a Nap a várakozások ellenére nem tűnik fel az égen.

A pünkösdkor a Napban megjelenő Szentlelket a moldvai csángók hite szerint nem csak a Kis-Somlyó hegyéről, hanem bárhonnan láthatják az arra érdemesek.
 
A látomáselbeszélések kevés számú motívumból épülnek fel: általában galamb formában megjelenő Szentlelket, tüzes keresztet, keresztjét cipelő vagy megfeszített Megváltót, Szűz Máriát, vizuálisan kevéssé megragadható „szentségeket", lángnyelvet látnak a moldvai csángók pünkösdkor a napban. A Jézushoz kapcsolódó látomások általában a keresztet cipelő, majd megfeszített Megváltó magasztos képsoraiból állnak. Máskor idillikus képek formájában tűnik fel az ölében fehér bárányt tartó Jézus. A képek dinamikusak, nem statikusak vagy szoborszerűek. A látott képek tartalma sokszor bizonytalan, ahogy a mozgásformák is sokszor képlékenyek. A napba perceken keresztül mereven néző csángók gyakran árnyék-látásról számolnak be, amelyet a galamb formájában mutatkozó Szentlélek árnyékaként értelmeznek.

A látomások jelentkezését a rituális felkészülés mellett a koncentrált, erőltetett nézés is elősegítheti.

A napváráson a gyimesi csángók is részt vettek, bár kisebb számban mint a moldvaiak; a székelyek a rítust nem ismerték.
A napbanézés mára többezres tömeget vonzó turisztikai látványossággá vált. A moldvai csángók társadalmában ható modernizációs és asszimilációs folyamatok, a magyar nyelvű vallásosság funkciójának csökkenése (a csíksomlyói kegyhely vonzásának a csökkenésével a csángók számára) a legfontosabb okai annak, hogy a napbanézés rítusa a moldvai csángók számára lassanként elveszíti korábbi funkcióit.

Javasolt útvonal: Székelyudvarhely - Homoródfürdő - Csíkszereda - Csíksomlyó kb. 60 km

Kapcsolódó programok:

Csíksomlyói zarándoklat - Pünkösdi Búcsú!

A Csíksomlyói Búcsú a lelki megtisztulás Ünnepe!

Csíksomlyó (zarándokhely) - Gyímesek (az 1000 éves határ)!


<< Vissza
Kulcsszavak:

Moldvai csángók napbanézése, rendezvények, ünnepségek, Erdély, Székelyföld, Csíksomlyó, programok, ajánlat, hagyomány, pünkösd, zarándoklat, turizmus, szabadság

 

cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.