Zete tanösvény!

Zete tanösvény!
könnyed gyalogtúra, zete tanösvény
hargita, programok, gyalogtúra
gyalogtúra, ajánlatok, zete tanösvény
zete tanösvény, program ajánló
túraútvonalak, erdély, vakáció
gyalogtúrák, erdély, programok
székelyföld, zetevár, túra
hargita, turizmus, programok
programajánló, zete tanösvény
zete tanösvény, hargitan gyalogtúra
programajánló, erdély, zetevár
Gyalogtúra Zeteváralján
hargita, programajánlat, erdély
erdélyi programajánló, hargita
zete-tanösvény, hargita,
program ajánló, turizmus, zetevára
családi programok, erdély
természet, gyalogtúra, vakáció
zete tanösvény, hargita, programok
programok, erdélyi vakáció
kapcsolat felvétel, erdélyi utazás
erdélyi programok, természet járás
kedvezmény, szabadság
panzió, szabadság, turizmus
erdélyi vendégházak, programok, turizmus
Barangolás Székelyföldön, programok
turista csoport, erdélyi utazás
turizmus, szabad szállás
falusi turizmus, programok, erdély
Erdélyi gyalogtúra ajánlat, utazás
nyaralás, erdélyi szabadság
téli szezon, programok, turizmus
Zete tanösvény!
könnyed gyalogtúra, zete tanösvény
hargita, programok, gyalogtúra
gyalogtúra, ajánlatok, zete tanösvény
zete tanösvény, program ajánló
túraútvonalak, erdély, vakáció
gyalogtúrák, erdély, programok
székelyföld, zetevár, túra
hargita, turizmus, programok
programajánló, zete tanösvény
zete tanösvény, hargitan gyalogtúra
programajánló, erdély, zetevár
Gyalogtúra Zeteváralján
hargita, programajánlat, erdély
erdélyi programajánló, hargita
zete-tanösvény, hargita,
program ajánló, turizmus, zetevára
családi programok, erdély
természet, gyalogtúra, vakáció
zete tanösvény, hargita, programok
programok, erdélyi vakáció
kapcsolat felvétel, erdélyi utazás
erdélyi programok, természet járás
kedvezmény, szabadság
panzió, szabadság, turizmus
erdélyi vendégházak, programok, turizmus
Barangolás Székelyföldön, programok
turista csoport, erdélyi utazás
turizmus, szabad szállás
falusi turizmus, programok, erdély
Erdélyi gyalogtúra ajánlat, utazás
nyaralás, erdélyi szabadság
téli szezon, programok, turizmus

Zete tanösvény!

A Zete tanösvény lehetõvé teszi, hogy egy könnyed gyalogtúra alkalmával megismerkedhessenek a Hargita plató egyik dombjának, a Deság hegyének természeti-történelmi-kulturális értékeivel. A túra teljes hossza 3 km. Követve az alább leírt útvonalat, felfele a Zete váráig 1,1 km, visszafele 1,9 km. Az útvonalat kényelmes tempóban 2 ½- 3 óra alatt tehetjük meg. Ha beiktatjuk a tûzhelyig vezetõ kitérõt is, ami oda-vissza 1 km, az út megtételére szánt idõ ½ órával lesz hosszabb, de ebbe nincs beleszámítva a szalonnasütésre szánt idõ.

Tanösvényünk a Desági eltérõnél kezdõdik, Zetelaka központjától 5 km-re, Zeteváraljától 1 km-re, a tanösvény 1. Ismertetõ táblája található.
Az elágazástól Zetelaka felé esõ területen, a mai mûút két oldalán feküdt a XII-XIII. században az õsi Cseleháza. A jelzés követi a makadámutat, mely bekanyarodik a Nagyküküllõ völgyébe, leereszkedik a folyó által létrehozott teraszról az alacsonyabban fekvõ árterületre. A hídon túl Zeteváralja déli szélének házai közé érünk és nemsokára a szûk Deság kapujába jutunk. Balról a 801 m magas Várdombja, jobbról a Láztetõ északi vége a 860 m magas Tölgyesuru uralja a szûk völgyet. Házak között megyünk felfelé és nemsokára elágazáshoz érünk. Balra egy haranglábat láthatunk. Innen kis utca indul a Várdombja alatti legelõ felé, ahol egy szabadtéri színpad áll, bekerített területen. A tanösvény a túra végén ide érkezik vissza.
Mi tovább megyünk a Deság patak mentén felfelé. Nemsokára újabb elágazáshoz érünk a tanösvény második állomásához (2. Kõzettani ismertetõ). Balra térünk, átkelünk a patakon, és rögtön feltérünk balra az erdõ szélén egy ösvényre. Enyhe emelkedõ következik a kerítések mellett húzódó ösvényen. Amikor a hegyoldal nyugati oldalára jutunk, a jelzett ösvény hirtelen elhagyja az eddig követett széles erdei ösvényt és egy kevésbé járt, keskeny, meredek csapáson indul felfelé, a hegyoldalban. Érdekes megfigyelni a hõmérsékleti inverzió következményeként létrejött - a megszokott sorrendtõl eltérõ-erdõzónák kialakulását: lenn a völgyekben, ahová beszorul a hideg levegõ, sûrû fenyvesek sötétlenek, míg magasabban, a melegebb, napsütötte déli oldalakon, bükkerdõket, tölgyerdõket láthatunk. Fárasztó kapaszkodó után érünk fel a sziklás gerincre, ahol véget ér az erdõ. Innen már kezd kibontakozni a kilátás, mely minél magasabbra jutunk, annál átfogóbb. Ezen a szakaszon óvatosan közelítsünk a bal oldali szakadék széléhez, mert annak sziklás, omladékos a széle, és könnyen be lehet esni. Aki szédül, ne menjen ki a szakadék szélére! Az erdõ szélén érdemes megpihenni, és szemügyre venni a kilátást. Keletre, a Deság patak túloldalán erdõs hegyoldal sötétlik. Délre a Nagyküküllõ mély völgye látszik, lábunk alatt Zeteváralja házai, kissé lejjebb Zetelaka pirosló háztetõi, egybeolvadva Küküllõkeményfalvával. Távolabb a Szarkakõ és Székelyudvarhely távolba veszõ házai látszanak. Ha tiszta a levegõ, a láthatár alján gyönyörûen rajzolódik ki a Fogarasi havasok csipkés gerince is. Nyugatra a Nagyküküllõ túlsó partján végighúzódó dombsor látszik, melynek hozzánk közelebb esõ része a Szentkirályi Láz és a Szellõhát (881 m). Lábunk alatt jól látszanak a nyaralóházak, halastavacskák, és a rengeteg fûrésztelep, ahol sajnos a Hargita legendás õsrengetegei hamarosan megsemmisülnek, és deszkává alakulnak át.
A jelzett ösvényünk 3. Sziklakert állomásától újból erdõbe vezet. Itt, a Várdomb déli és keleti oldalán, a II. világháború idején a magyar honvédség erõdítési munkálatokat végzett.

Itt található viszont az a régészeti rezervátum, mely egy õskori vár ma már alig észrevehetõ nyomait hivatott megóvni, tanösvényünk 4. Zete vára állomása. A betonfedezékekhez a Várdomb nyugati oldalán sikló vezetett fel, melynek végállomása a vár területén épült fel. Leereszkedünk a Várdomb lapos tetejérõl, keresztezve a két védõárkot, aztán egy kis erdõs nyeregbe érkezünk. Itt tanösvényünk letér balra a sûrû erdõbe és egy elég meredek szekérutat követ. Ha idõnk engedi, érdemes egy kis kitérõt beiktatni túránk útvonalába, és tovább menni az addig követett, jól kitaposott erdei ösvényen észak felé, a tanösvény által nem jelzett állomása a tûzhely felé. Ez az útvonal sárga sávval jelzett (a jelzések nagyon régiek, kopottak, alig észrevehetõek) és Deság szórványtelepülés felé vezet, ugyanezen az ösvényen térünk vissza a letérõig, ahonnan folytathatjuk utunkat a jelzett úton.
Hosszabb ereszkedõ után sötét, sûrû fenyõerdõbe jutunk, majd balra kanyarodva enyhül az ereszkedõ és kiérve tanösvényünk 5. Kilátó állomásához, csodálatos kilátás tárul elénk Zeteváralja településre és a Felsõ-Nagyküküllõ völgyére, Görgényi havasokra.
Erdei sétányon haladunk tovább, végül kiérünk az erdõbõl, és balra felettünk megpillantjuk a sziklaomlást, melynek tetejét utunk elsõ felében már megjártuk. Az omlás alatti köves tisztáson ereszkedünk le a szabadtéri színpad kerítése mellett, tanösvényünk 6. Élõvilág állomásához, innen az alattunk kígyózó szekérútra, mely a haranglábhoz vezet, ahol körutunk bezárul. Innen már, a kövezett utat követve, kiérkezünk a mûútra.

Elhelyezkedése:
Kárpátmedence, Erdély:
É-D – hosszúság: 25-25
K-Ny – szélesség: 45-27
Hargita megye,Románia
Hossza: 3 km (körút)
Szintkülönbség: 233 m
Idõtartam: 2 ½- 3 óra
Jellege: történelmi-növénytani-állattani-kõzettani
Látogathatósága: szabadon látogatható
Jelzése: fehér körben kék Z betû
A tanösvény állomásai:
1. Ismertetõ tábla
2. Kõzettani ismertetõ
3. Sziklakert
4. Zete-vára
5. Kilátó
6. Élõvilág

Tanácsoljuk az út megtételét bakancsban, ugyanis a sziklás részeknél elõfordul keresztes vipera is! Ajánlatos esõköpenyt, szélkabátot magunkkal vinni, mert gyakoriak a váratlan nyári záporok. Villámlás esetén azonnal le kell jönni a gerincrõl és a tetõrõl! Ne álljunk az esõ elõl magányos fák alá! A mászást és ereszkedést megkönnyíti, ha túrabotot is viszünk magunkkal. Feltétlenül vigyen mindenki ivóvizet hátizsákjában, mert a tanösvényen sehol nincsen forrás.
Télen, nagy hóban az út megtétele sokkal nehezebb és idõigényesebb. Csak megfelelõ bakanccsal, réteges meleg öltözetben vágjunk neki az útnak, számítva arra, hogy fenn nagy szél is elõfordulhat.

Zete vára legendája

Zete hatalmas pogány várúr volt, aki végletekig ragaszkodott pogány hétéhez. A várban Zete két gyönyörû lánya arannyal hímzett meseszép ruhákat készített. Zete fia megkeresztelkedett, s sokat kérlelte apját is az áttérésre, de Zete hajthatatlan maradt. Egyszer Zete istenkáromlása közepette minden fölmorajlott, és maga alá temette Zetét, lányaival együtt. A keresztény hitre áttért fiú sértetlen maradt. Sokan keresték az elsüllyedt várat a tömérdek kinccsel. Egy ravasz székely egyszer bejutott a kincsektõl hemzsegõ várba. A vár egyik termében ott találta a két szépséges ifjú leányt, akik még mindig hímeztek. Megkérdezte a székely: Meddig hímeztek még itt szép leányok?
A lányok azt felelték: Addig, amíg a tehenek meleg tejet adnak, és az asszonyok kovásszal sütnek. A székely otthagyta õket, és sapkáját teletöltve kincsekkel, elsietett. A súlyos fémajtó azonban rácsapódott a lábára, egész életére sántává téve. A kincsek sem hoztak semmi jót, egész életében szegény maradt.

Kellemes idõtöltést kívánok!

Tisztelettel: Nagy Árpád


<< Vissza
Kulcsszavak:

zeteváralja, zetelaki víztározó, zetelaki víztároló, zete tanösvény, gyalogtúra, programok, program lehetõségek, gyalogtúra ajánlatok, zete tanösvény, székelyföld, hargita megye

cookieA sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában.